Nätkurs om tillgängligt material i undervisningen

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet har gjort en nätkurs om

Tillgängligt material i undervisningen

Nätkursen har gjorts i samarbete med Lärum.

Ta chansen att lära dig mera om tillgängliga läromedel och andra material i undervisningen. Vad kännetecknar ett tillgängligt läromedel? Hur ska man välja läromedel som är tillgängliga för de flesta? Nätkursen består av några korta videon med diskussionsfrågor som utgör reflektion och diskussionsunderlag för dig och dina kollegor.

Med nätkursen hoppas vi att du får en ökad förståelse för vikten av lättläst material och kunskap att redogöra för vilka faktorer som utmärker ett anpassat och tillgängligt läromedel. Vår förhoppning är att det leder till att fler elever eller studeranden erbjuds goda möjligheter och tillräckligt stöd för att kunna tillägna sig ny kunskap och vara delaktiga i sin egen utbildning.

Tillgängliga läromedel är viktiga för en inkluderande skola!

 

Läs mer och anmäl dig på Regionförvaltningsverkets sida.

Du kan avlägga nätkursen senast 31.12.2021 och den är helt avgiftsfri.