Nätcaféer och digitala träffar

Under våren 2021 har vi ordnat följande nätcaféer. Ta kontakt om du vill veta mera om våra nätcaféer.

Nätcafé om läromedlet Alla vi tillsammans

Med pedagogiska handledare Carina Frondén och miljöpedagog Jonas Heikkilä från Natur och Miljö

Vi presenterar det nya läromedlet Alla vi tillsammans - Klimatförändringen. Läromedlet består av 30 kort med lättlästa förklaringar av begrepp inom temat klimatförändringen. Korten har utarbetats i samarbete med Natur och Miljö. Under nätcaféet berättar vi mera om läromedlets innehåll och ger tips på användning. 

Vi presenterar också kort Alla vi tillsammans - Samhälle.

Med ökad kunskap ökar delaktigheten i samhället!

 

 

Nätcafé: Tydliggörande pedagogik

Med pedagogiska handledare Nina Rosenblad

För att kunna vara delaktig och för att vardagen ska kännas meningsfull bör det som sker runt omkring vara begripligt. Hur kan du som jobbar i skolan eller på eftis använda dig av tydliggörande pedagogik i vardagen? Du får konkreta tips och verktyg som du enkelt kan fortsätta praktisera själv. 

En del behöver mer för att få lika mycket!