Workshop och föreläsning


Lärums fortbildning
 

Lärum erbjuder workshoppar och föreläsningar kring varierande specialpedagogiska teman, exempelvis:

  • Läsinlärning för personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • Programmering och logiskt tänkande för barn i behov av särskilt stöd
  • Sinnesintryck och dess påverkan i lärmiljöer
  • Tidsuppfattning och användning av tidshjälpmedel
  • Lättläst text och tillgänglig layout i undervisningsmaterial
  • IKT och digital kompetens för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Lärums insats kan vara ca.1-3 h lång och tjänsten är avgiftsfri med finansiering från STEA.