Workshop och föreläsning


Lärums fortbildning
 

Lärum erbjuder workshoppar och föreläsningar kring specialpedagogiska läromedel, lättläst material och hjälpmedel.

Lärums insats kan vara ca.1-3 h lång och tjänsten är avgiftsfri med finansiering från STEA.