Sinnesintryck och sinnesmaterial

iStock 1213042109

Alla reagerar på sinnesintryck. Somliga mer, andra mindre. Och vi reagerar olika med olika sinnen. Det finns dämpande sinnesintryck som ger lugn, och det finns stimulerande sinnesintryck som ger energi. 

Lärum arbetar för att skapa en god sinnesmiljö, för alla. En god sinnesmiljö underlättar inlärning.

Läs mer om våra tjänster och material inom sinnesområdet.