Läromedelsproduktion

Laromedelsproduktion 585x234 
Lärum producerar specialpedagogiska läromedel för Svenskfinland.

 

  • Ta kontakt om du har förslag på ett specialpedagogiskt läromedel som borde produceras.
  • Ta kontakt om du själv har tillverkat ett specialpedagogiskt material som du vill publicera.