Distansundervisning

bildschema1

Skolarbete i hemmiljö och barn i behov av stöd

De senaste åren har varit en speciell tid för alla barn. Det finns barn i behov av stöd som ibland behöver övergå till distansundervisning, om coronaläget kräver det. Oberoende om barnet har inlärningssvårigheter eller lätt att lära, kan skolarbete i hemmiljö stundvis vara utmanande.

Det gäller att hitta en fungerande rutin för att få distansarbete och skoluppgifter att löpa i hemmiljö.  Här följer några råd för de föräldrar som nu bygger upp distansundervisning i hemmet. 

Gör upp ett tydligt dagsschema

 • Diskutera och planera gärna schemat tillsammans, i mån av möjlighet. Gemensamma beslut är lättare att följa. 
 • Skriv ner schemat, eller använd bilder som stöd. Placera sedan schemat på en synlig och central plats i hemmet så att det hålls i aktivt medvetande.
 • För de flesta barn passar arbete med mera krävande uppgifter inom matematik och modersmål bäst på morgon och förmiddag.
 • Eftermiddagen kan användas för skapande verksamhet, pyssel, bildkonst eller spel som tränar det logiska tänkandet.
 • Avvara tid för läsning/högläsning. Lägg denna punkt i prioritet om det finns dagar då ni har mindre tid för skolarbete.
 • Fundera på hur långa pass barnet arbetar. Passen skall som regel vara betydligt kortare i hemmiljö, än lektionstiden är i en skola. Redan 15-20 minuter kan vara väldigt krävande för någon, medan andra kan sitta en längre stund med samma uppgift.
 • Avsätt tillräckligt med tid för utomhusvistelse. Rörelse och motion, samt fri lek kommer att bli en mycket viktig del för att få distansundervisningen att fungera.
 • Gör klara regler för skärmtid.
 • Detta kan vara ett ypperligt tillfälle att införa en punkt i dagsschemat som heter ”hushållsuppgiften”. Barnen är mer tid hemma, och det kommer att synas i hushållet. Avvara en bestämd tid för att plocka upp saker, föra ut skräp, sortera tvätt. Detta kan bli början på goda rutiner som håller i sig, även efter att distansundervisningen upphör.

Ta sinnesintryck och känslor i beaktande

 • Välj en specifik plats i hemmet där barnet alltid utför sina mer krävande uppgifter i matematik och modersmål. Det skapar trygghet och arbetsro. Allt material som barnet behöver skall samlas vid denna plats. Då måste inte arbetet avbrytas för att leta saker.
 • Fundera på hur den platsen organiseras. Är det bäst för koncentrationen om barnet sitter vänd mot en enfärgad vägg? Störs barnet av att sitta så man kan se ut genom fönstret? Som regel är de flesta förtjänta av att man plockar bort så många störande element som bara möjligt. Undvik skrikiga färger, bilder, små saker och brokiga mönster om barnet störs av dessa.
 • Använder ni sinnesmaterial? (klämbollar, tugghalsband, sittkuddar med luft m.m.)
 • Alla i hemmet måste respektera den tid ni har avsatt för barnets skolarbete. Hur reagerar barnet på ljud, ljus, dofter? Det blir ett gemensamt ansvar i familjen att skapa sinnesro och arbetsro.
 • Matsituationen är i många fall den tidpunkt på dagen som blir belastande. Välj gärna kända maträtter som fungerar, nu under denna tid. Undvik nya recept och nya smaker. Timmen strax efter lunch kan passa bra för vila och annat lugnt program.
 • Har barnet någon trygg person från den äldre generationen, som de nu inte kan träffa? Ordna videomöten om möjligt, så att de viktigaste rutinerna med sociala kontakter kan bibehållas. Det kan skapa lugn.
 • Detta om någonsin, är en tid då det gäller att välja sina strider. Ge utrymme för känslor. Lägg ribban rätt. Har barnet till exempel inte ork kvar för en sista uppgift i matematikboken? Kan ni återkomma i ett senare skede? Försök att bibehålla så positiv atmosfär för skolarbetet som bara möjligt.

Inlärningen i hemmet

 • Följ de anvisningar som skolan ger. Gör en lista på dagens uppgifter för att förtydliga vad som skall göras just den dagen.
 • Har barnet de hjälpmedel som normalt används? (läslinjaler, penngrepp m.m.)
 • Plocka fram en låda med knappar eller klossar. Det kan behövas något konkret att räkna med för att klara av matematikuppgifter.
 • Ni i hemmet hjälper enligt bästa förmåga, precis som i vanliga fall med de läxor som görs i hemmet. Det är fortsatt inte ni som har det pedagogiska ansvaret. Era lärare kommer säkert att finnas tillhands för frågor och hjälp. Tveka inte att fråga. Lärarna svarar i den takt de hinner.

Texten är sammanställd av Lärums pedagogiska handledare Fredrika Nyqvist.

Ta kontakt med våra pedagoger för individuella tips och råd. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

I vår materialbank hittar du också en handledning om ämnet som du kan skriva ut. Du hittar den här.