Handledning


Lärum är en hjälpande hand i inlärningen

Lärums handledande verksamhet riktar sig till

  1. utbildningspersonal från alla stadier

  2. personal från sociala området

  3. anhöriga till personer i behov av stöd i inlärningen

Handledningen består av:

  1. konkreta samtal kring specialpedagogiska material, såsom hjälpmedel och läromedel.

  2. idéskapande samtal kring inlärning och specialpedagogik, såsom metodval och anpassningar.

Handledningen innehåller tre faser: kartläggning, fördjupning och utvärdering. Dessa faser kan ske på samma gång i kortare och enklare ärenden, men önskar Ni en mer ingående diskussioner kring svårare ärenden så håller vi tre skilda samtal. 

Ni kan nå oss via telefon, e-post och genom att planera in ett besök i vår materialutställning. Lärums handledande pedagoger gör i vissa fall även besök till arbetsplatser och hem. Under rådande pandemi rekommenderar vi dock för tillfället handledning via videosamtal. 

Vi hörs!