Förmedling av material


LLit SJ 22webb2


 
Lärum förmedlar specialpedagogiska läromedel och material, både egen produktion från Lärum-förlaget och från andra förlag. Vi är återförsäljare av till exempel Beta Pedagog, Natur och Kultur och många andra. Kontrollera alltid Lärums utbud före du gör en beställning. 

Du hittar allt material i vår webbshop.

Lärum har två läromedelsutställningar, den ena på Storalånggatan 60 i Vasa och den andra på Nordenskiöldsgatan 18 A i Helsingfors. Kontakta gärna våra handledare före besöket. Då försäkrar du dig om att någon är på plats och att du har möjlighet att besöka hela utställningen.

Vi tar emot grupper med lärare, speciallärare, personal inom småbarnspedagogik, studerande, personal från sociala området och anhöriga som intresserar sig för Lärums utbud av material. 

Vi besöker arbetsplatser, fortbildningsdagar och mässor där vi presenterar Lärums utbud av material.

Söker du ett specialpedagogiskt material som inte verkar finnas? Kontakta oss!