Digital delaktighet

iStock 1097980538 3

Lärum arbetar för att främja den digitala delaktigheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Vi ordnar kurs för IKT-handledare och IKT-pedagoger som undervisar eller handleder om IKT för en målgrupp med särskilda behov. Kursen ger kunskap om vad en diagnos som intellektuell funktionsnedsättning kan innebära för inlärningen. Du får också konkreta verktyg för planering och arbetssätt. Kursen ordnas digitalt via Zoom. Kursen består av ett introduktionswebbinarium, tre virtuella studieträffar och eget arbete.

Läs mer om kursen här (pdf).

Tider och innehåll:

4.5 kl. 13-14: Introduktionswebbinarium

11.5 kl. 13-14:30: Vad är intellektuell funktionsnedsättning och Lätt språk och IKT

18.5 kl. 13-14:30: Att handleda personer med IF och Lätt språk och IKT

25.5 kl. 13-14:30: Att undervisa om IKT och planering av slutuppgift

 

Är du intresserad av delta i vår kurs för IKT-handledare? 

Om du har frågor, ta kontakt på larum@larum.fi 

Kursen ordnas i samarbete med Bildningsalliansen och Svenska folkskolans vänner.

 

Kursen är avgiftsfri tack vare finansiering av Sohlbergs stiftelse. 

 

I vår digitala materialbank finns konkreta tips och material om lättläst IKT, som kan vara till nytta för dig som handleder personer med behov av extra stöd.