Digital delaktighet

iStock 1097980538 3

Lärum arbetar för att främja den digitala delaktigheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Vi håller kurser för och stöder IKT-handledare och IKT-pedagoger som undervisar eller handleder om IKT för en målgrupp med särskilda behov. 

I vår digitala materialbank finns konkreta tips och material om lättläst IKT, som kan vara till nytta för dig som handleder personer med behov av extra stöd.

 

Ta gärna kontakt med oss (larum@larum.fi) om du jobbar med IKT och en målgrupp med särskild behov, så berättar vi mera. 

 

I maj 2021 ordnade vi en kurs för IKT-pedagogoer. Läs mer om kursens innehåll här (pdf).