Projekt


LLit SJ 19 webb2
 
Lärum deltar i olika projekt som berör anpassad inlärning.

 

Nordiskt läsförståelseprojekt (2013-2015)

Lärum deltog  i ett läsförståelseprojekt som administrerades av Nationalt Videncenter for Læsning – Professionshøjskolerne i Danmark. I projektet medverkade skolor i Danmark, Sverige och Svenskfinland. Elever i 12-15-års ålder fick under en åtta veckors tidsperiod öva på att föra strukturerade textsamtal i små grupper. I projektet prövades två olika metoder för dessa samtal.

Bekanta dig med projektets slutrapport.

 

Lättläst it enligt Tikas (2011-2015)

Projektet pågick åren 2011-2015 varefter verksamheten delvis uppgick i Lärums kontinuerliga verksamhet. 

Målsättningen med projektet var att öka möjligheterna för personer med utvecklingsstörning att delta i dagens digitala informationssamhälle. Inom projektet utarbetades lättlästa läromedel om hur man använder IKT. Det arrangerades också fortbildning för lärare och IKT-undervisning för personer med inlärningssvårigheter. 

Projektet finansierades av RAY och utfördes av Lärum i samarbete med Kehitysvammaliitto/Opike. Carina Frondén fungerade som projektledare för projektet. Förebilden för projektet var Tikas koulutusmalli, som är en pedagogisk modell för inlärning av och undervisning i IKT för personer med stora inlärningssvårigheter.