Om Lärum

Om Larum 585x234


  
Lärum är en hjälpande hand i inlärningen

Lärums målgrupp:

  • Yrkesgrupper som arbetar med personer i behov av särskilt stöd i inlärningen. Till exempel lärare, speciallärare, personal inom småbarnspedagogiken, personal från sociala området.
  • Anhöriga till personer med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Vi välkomnar också andra, så som seniorer och nyinflyttade med annan språklig bakgrund att ta del av Lärums tjänster.

 

Lärums uppdrag:

  • Lärum arbetar för att personer i behov av särskilt stöd i inlärningen skall få den hjälp de behöver. 
  • Lärum sprider kunskap om anpassade material och metoder. 
  • Lärum förmedlar anpassade specialpedagogiska läromedel och material.

 

Lärums finansiering:

  • Lärum finansieras av STEA, Brita Maria Renlunds stiftelse, Kulturfonden och andra finlandssvenska fonder.