Materiaalit

LLit SJ 19 webb3

Lärum kehittää ja välittää ruotsinkielisiä materiaaleja opetuksen tueksi.  


Täältä löytyy ruotsinkielistä materiaalia, jota voi käyttää ja mukauttaa vapaasti oppilaiden tarpeiden mukaan.