Pedagogisk planerare

Bli pedagogisk planerare på Lärum – ansök senast 11.7 

Vill du jobba för dem som behöver mer för att få lika mycket? 

Lärum söker en 

Pedagogisk planerare  

för tillsvidare anställning. 

Ditt uppdrag är att arbeta med specialpedagogiska läromedel och material på svenska i Finland, dels genom att sprida kunskap och information om befintliga material, dels genom att delta i planeringen och utvecklingen av nytt material. 

Vi önskar att du har: 

 • pedagogisk examen eller pedagogisk erfarenhet. 

 • god förmåga att koordinera projekt och skapa nätverk.  

 • intresse för och erfarenhet av produktion av specialpedagogiskt eller lättläst material 

 • kunskap att handleda skol- och omsorgspersonal kring specialpedagogiskt material. 

 • ett gott språk och en god språkkänsla. 

 • en flexibel inställning och samarbetsvilja. 

Placeringsorten kan vara Vasa eller Helsingfors, men arbetet förutsätter en del resande i hela Svenskfinland. 

Av sökande krävs IT-vana och utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska. 

Vi erbjuder: 

 • Varierande arbetsuppgifter inom en organisation som arbetar för att alla som behöver extra stöd i vardagen ska kunna leva ett gott liv på jämlika villkor. 

 • Goda möjligheter att vara med och påverka dina egna arbetsuppgifter och möjlighet till arbete på distans. 

 • Förmåner som stöder välmåendet och en trevlig arbetsmiljö. 

Mera information: 

 • Lärums teamledareMalin Sandström, tfn 050 557 2767, 1.7 kl. 9-11 eller 8.7 kl. 14-16 

 • www.fduv.fi

Sänd ansökan med CV och löneanspråk senast den 11.7.2021 till patricia.wessman@fduv.fi.