Videon


Här tipsar vi om videomaterial om temat Programmering. Dessa kan ha nytta av när du undervisar. Med hjälp av videomaterial kan du höja multilitteraciteten och därmed stöda elevernas inlärning. Årskursen är vald utgående ifrån hur vi tror att videoklippet i fråga passar specialundervisning.

 

Videon för åk 7-9: 

Introduktion till programmering - vad är programmering? 
(Kan du koden? Del 1, Hajbo Oo)

 

Videon för lärare:

Att öva programmering utan dator eller pekplatta
(Introduktion till programmering, Yle Arena - Vetamix)

Tips på hur vikten med tydliga instruktioner kan läras ut
(Program your teacher to make a Jam Sandwich (Sandwich Bot) Junior Computer Science, Philip Bagge)

Vad är programmering? I
ntroduktion till programmering 
(Kan du koden? Del 1, Hajbo Oo)

Grafisk programmering med code.org
 
(Kan du koden? Del 2, Hajbo Oo)

Grafisk programmering med Scratch
 
(Kan du koden? Del 3, Hajbo Oo)

Grafisk programmering med Schratch - figurers rörelse och poängräkning
 
(Kan du koden? Del 4, Hajbo Oo)

Grafisk programmering med Schrach - bestäm vad som händer under spelets gång
 
(Kan du koden? Del 5, Hajbo Oo)

Programmera en lampa att lysa och byta färg - introduktion
 
(Kan du koden? Del 6, Hajbo Oo)

Programmera en lampa - elever gör produkt
 
(Kan du koden? Del 7, Hajbo Oo)

Programmera en lampa - Hur blev slutprodukten?
 
(Kan du koden? Del 8, Hajbo Oo)

Att programmera robotar
 
(Kan du koden? Del 9, Hajbo Oo)

3D printer
 
(Kan du koden? Del 10, Hajbo Oo)

 

Till början