Videon


Här tipsar vi om videomaterial som du kan ha nytta av när du undervisar elever om temat Närmiljö. Med hjälp av videomaterial kan du höja multilitteraciteten och därmed stöda elevernas inlärning. Årskursen är vald utgående ifrån hur vi tror att videoklippet i fråga passar specialundervisning.

 

Videon för elever i åk 7-9:

Mariehamn, Pargas, Lovisa, Tammerfors, Övertorneå, Karigasniemi, Kristinestad och Helsingfors 
(Grisens resa i Finland" visar historiska platser, Yle Vetamix)

 

Videon för lärare:

Inlärning ute på skolgården 
(Gammalmodigt att sitta i skolan - rörelse befrämjar inlärning, Yle Arena)