Tema: Närmiljö


narmiljo webb


 
Här får du bekanta dig med våra tips på lektioner och experiment om temat Närmiljö. Vi tipsar också om videon, bilder och appar som du kan ha nytta av när du undervisar. Dessa hjälper dig utnyttja multilitteracitet i din undervisning. Vi visar också på möjligheter att behandla temat Närmiljö på ett ämnesövergripande sätt.