Experiment


Här tipsar vi dig om experiment som du kan ha nytta av när du undervisar om temat Människa och hälsa. Årskursen är vald utgående ifrån hur vi tror att experimentet i fråga passar specialundervisning.