WhatsApp

WhatsApp är en applikation

som kan beställas till en smarttelefon.

Med WhatsApp kan du skicka text, bilder, ljud- och videomeddelanden

till andra smarttelefoner.