Webbsida

En webbsida en sida på internet

som ingår i en webbplats.

Sidan du nu läser är en webbsida.

Webbsidan hör till Lärums webbplats.