Webbplats

En webbplats är flera webbsidor tillsammans.

Till exempel Lärums webbsidor

bildar tillsammans Lärums webbplats.