Underskrift

Det kallas för underskrift när du skriver
ditt namn i slutet av en text eller ett brev,
till exempel ett meddelande i e-post.