Till-fält

Till-fältet är en del av ett e-postmeddelande.
Där ska du skriva in mottagarens e-postadress.
Till-fältet kan också kallas för mottagarfält
eller e-postens adressfält.