Tagga

Tagga betyder att märka en bild eller ett videoklipp
med ett namn eller ett sökord.
Då kan bilden eller videoklippet lättare ska hittas av andra.
Ordet tagga kommer från det engelska ordet "tag".