Spionprogram

Spionprogram är datorprogram
som kan installera sig på din dator
utan att du vet om det.
På engelska kallas Spionprogram för Spyware.