Söktjänst

Med hjälp av en söktjänst
kan du söka efter webbsidor på internet.
Söktjänsterna samlar information
från alla webbsidor som finns på internet.
Därför kan de hitta en webbsida åt dig.
Google är ett exempel på en söktjänst på internet.