Sökmaskin

Med hjälp av en sökmaskin
kan du söka efter webbsidor på internet.
Sökmaskinerna samlar information
från alla webbsidor som finns på internet.
Därför kan de hitta en webbsida åt dig.
Google är ett exempel på en sökmaskin på internet.