SMS

SMS är textmeddelanden

som sänds mellan två mobiltelefoner.

De är korta meddelanden,

som inte innehåller bilder, filmer eller musik (jämför MMS).

SMS är en förkortning av Short Message Service.