Server

En server är en extra stor dator
som kopplar de vanliga datorerna till varandra.