Profil

När du är medlem i ett socialt nätverk
kan du ofta ha en egen sida i nätverket.
Det kallas för profil.
På din profil kan du till exempel skriva vad du är intresserad av.
Du kan också lägga till en bild av dig själv på din profil.
Det kallas för profilbild.