Platta

Ibland säger man platta

när man menar pekplatta.