Netikett

Netikett är regler för hur du ska bete dig på internet
och hur du ska använda internet på ett tryggt sätt.
Netikett kallas också för nätetikett eller nätikett.