Nätsticka

Nätsticka är en apparat som man kan koppla till datorn
när man vill förbinda datorn till internet.
Nätstickan skickar information från din dator till internet
och tar emot information från internet till din dator.