Mottagarfält

Mottagarfältet är en del av ett e-postmeddelande.
Där ska du skriva in mottagarens e-postadress.
Mottagarfältet kallas ibland också för Till-fältet
eller e-postens adressfält.