Moderkort

Moderkortet är den del av datorn
som kopplar ihop datorns olika delar med varandra.
Moderkortet finns inuti centralenheten.