Modem

Ett modem är en apparat
som man kan koppla till en äldre dator
om man vill ansluta den till internet.
Modemet skickar information från datorn till internet
och tar emot information från internet till datorn.
Det finns olika sorters modem.

Modemet kan vara en lös apparat
som man har bredvid datorn på bordet.
Modemet kan också vara inbyggt i datorn.
I dag kan man också ansluta datorn till internet på andra sätt,
till exempel via ett trådlöst nätverk eller ett usb-modem.