Mejl

Mejl är elektroniska meddelanden
som skickas via internet.
Ibland talar man också om e-post eller ett e-postmeddelande
när man menar mejl.
På engelska heter det e-mail.