Meddelande-fält

Meddelande-fältet är den del i ett meddelande där du ska
skriva den text du vill skicka till mottagaren.
Meddelande-fältet kan ha olika namn
i olika e-postprogram.