Markera

När du målar text i ett dokument
kallas det att du markerar texten.
Det gör du genom att flytta datormusens pil
till början av texten som du vill kopiera
och håller datormusens vänstra knapp nedtryckt
samtidigt som du flyttar datormusens pil
till slutet av texten.

När du släpper upp datormusens knapp blir texten markerad.
Det betyder att den blir en annan färg, 
till exempel blå.