Mapp

En mapp är en plats på din dator eller i ditt e-postkonto,
där du kan spara filer eller meddelanden.
I Gmail kallas mapparna för etiketter.