Lagen om upphovsrätt

Det finns en lag om upphovsrätt
och den måste du följa också på internet och i e-post.
Lagen om upphovsrätt säger att du inte får sprida eller sälja
någon annans bilder, texter, filmer eller spel
utan lov från personen som äger rättigheterna till dem.
Den person som har skapat dem äger oftast rättigheterna.
Om du använder någons text eller bilder
till exempel i en uppsats eller ett meddelande
måste du skriva vem som har skrivit texten
eller skapat bilden.