Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter är information om
hur du kan ta kontakt med en annan person.
Kontaktuppgifter är till exempel telefonnummer,
adress och e-postadress.
Du ska tänka efter innan du ger dina
kontaktuppgifter till någon på internet.