Kameraläge

Med hjälp av knappen kameraläge kan du växla
mellan kameran på en Ipads framsida
och kameran på en Ipads baksida.