Källhänvisning

Om du kopierar text någonstans ifrån,
till exempel från internet,
ska du efter texten skriva
varifrån du har kopierat den.
Det kallas för källhänvisning.