Itunes (iTunes)

Itunes (iTunes) är en programvara

för uppspelning av musik, ljud och video.

Itunes är utvecklad av företaget Apple.

Itunes store är en digital musikaffär där man lagligt köper ljudfiler.