IP-adress

IP-adressen kännetecknar en dator.
Varje dator som är ansluten till internet
har en egen IP-adress.