Internetanvändare

De som använder internet

kallas för internetanvändare

eller bara användare.