Internetanslutning

Med hjälp av internetanslutningen

kopplas din dator till alla andra datorer, 

som är kopplade till internet.