Hårddisk

Hårddisk är den del av datorn där all information lagras.
Hårddisken finns inuti centralenheten.