Fil

En fil är en samling information på datorn
till exempel en bild eller en video eller ett textdokument.