Fält

Fält är en ruta där du skriver in till exempel en webbadress
eller ett sökord på internet.